Fractals

Fractals are infinitely diverse, presenting a boundless Kingdom to explore for artists and scientists alike. Future Games Fractals Wallpapers Three-Dimensional Mechanical Fractals

Herman Gorter – Mei (fragment)

Mei (fragment) Weet iemand wat op aard het schoonste is, Het allerschoonste? welks gelijkenis Hij ziet in alles wat hem vreugde geeft? Waarom hij lief heeft wat rondom hem leeft? Waarom diè rijkdom en diè een vrouw En één zichzelf, hoewel ze allen nauw Weten dat ze iets zoeken dan een woord Alleen? Weet iemand…